სა­ქარ­თვე­ლოს პრო­კუ­რა­ტუ­რის ინ­ფორ­მა­ცი­ით, თბი­ლი­სის სა­ქა­ლა­ქო სა­სა­მარ­თლომ სრუ­ლად გა­ი­ზი­ა­რა ბრალ­დე­ბის მხა­რის მიერ წარ­დგე­ნი­ლი მტკი­ცე­ბუ­ლე­ბე­ბი და

და­მამ­ძი­მე­ბელ გა­რე­მო­ე­ბებ­ში გან­ზრახ მკვლე­ლო­ბის­თვის ბრალ­დე­ბუ­ლი დამ­ნა­შა­ვედ ცნო.

ყველასათვის გასაკვირად დამნაშავე ქალის ნათესავი აღმოჩნდა

უწყე­ბის ცნო­ბით­ვე, სა­სა­მარ­თლო პრო­ცეს­ზე გა­მოკ­ვლე­უ­ლი მტკი­ცე­ბუ­ლე­ბე­ბით და­დას­ტურ­და, რომ 2022 წლის 16 მარტს თბი­ლის­ში, გლ­და­ნის რა­ი­ონ­ში, ან­გა­რე­ბის მო­ტი­ვით ბრალ­დე­ბულ­მა ნა­თე­სა­ვი ქალი, მის­სა­ვე ბი­ნა­ში და­ნით კის­რის არე­ში დაჭ­რა. მი­ყე­ნე­ბუ­ლი და­ზი­ა­ნე­ბის შე­დე­გად და­ზა­რა­ლე­ბუ­ლი ად­გილ­ზე გარ­და­იც­ვა­ლა. ბრალ­დე­ბულ­მა კვა­ლის და­ფარ­ვის მიზ­ნით გარ­დაც­ვლილს ბენ­ზი­ნი და­ას­ხა და ცე­ცხლი წა­უ­კი­და, ასე­ვე, და­ე­უფ­ლა გარ­დაც­ვლი­ლის კუთ­ვნილ ტე­ლე­ვი­ზორს და შემ­თხვე­ვის ად­გი­ლი­დან მი­ი­მა­ლა.

29 ნოემბერს თბი­ლი­სის სა­ქა­ლა­ქო სა­სა­მარ­თლომ ბრალ­დე­ბუ­ლი წარ­დგე­ნილ ბრალ­დე­ბა­ში სრუ­ლად დამ­ნა­შა­ვედ ცნო და სას­ჯე­ლის სა­ხედ და ზო­მად 18 წლით თა­ვი­სუფ­ლე­ბის აღ­კვე­თა გა­ნუ­სა­ზღვრა.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here